Kapitalismus, co to vlastně je?

Před měsícem jsem napsal příspěvek na téma naše vláda a podpora malých podnikatelů v době koronavirové. První delší post a tolik komentářů, díky všem za ně. Text čtenáře zaujal. To je dobře a fajn. Také jsem dostal nesouhlasné a ironické komentáře. I za ně dík. V pořádku, rád se k nim vyjádřím. Za svými názory si stojím a moc často je neměním. 🙂

Někteří zmínili v komentářích ironicky kapitalismus. Tedy začněme tím prohnilým kapitalismem. Kapitalismus jehož počátky spadají někam k italské renesanci byl prvním socio-ekonomickým systémem ve společnosti, který umožnil průstup skrz sociální vrstvy. Ve středověku jste se buď šlechticem narodili nebo Vás do něj nějaký šlechtic pasoval za zásluhy nebo nic. Mohli jste se rozkrájet a jestli jste se narodili jako kmán, tak jste jako kmán také umřeli. Čest těm pár výjimkám. I v dnešní době existují systémy, ve kterých je prostup v sociálních vrstvách téměř nemožný. Třeba Hinduismus, nejstarší praktikující náboženství světa a kolem 1 miliardy lidí. Když se narodíte v Indii do špatné kasty jako čistič žumpy, tak jako čistič žumpy také nejspíš umřete. Nevěstu si budete vybírat ze stejné kasty. A jak to bude v dalším životě ví jen Šiva.😎

Kapitalismus se na původ, etnicitu ani pohlaví neptá. Znáte jiný, spravedlivější a funkční systém? Ukažte mi jej. Ve 20. století byly pokusy o dva jiné společenské systémy, socialismus a fašismus. Skončilo to milióny mrtvých a devastací snad úplně všeho. Mimochodem ještě před pouhým jedním stoletím nebylo volební právo pro ženy běžným jevem. Také výsledek kapitalismu. Umožnil postupnou emancipaci tím, že společnost včetně žen byla bohatší. Kapitalismus byl také prvním systémem, kdy se zisk znovu reinvestoval do dalšího zvelebení a zvýšení produkce. Díky tomu šla produkce nahoru a společnost jako celek rychleji bohatla.😉

Zpracování bavlny je toho příkladem. Aristokratické i teokratické systémy elit před kapitalismem získávaly bohatství tu drancováním vlastního či cizího obyvatelstva, tu obsazením území s nějakými doly na něco, tu výhodnými sňatky. Ale investice jako nástroj pro další bohatství? Do čeho jako podnikatel investoval egyptský faraon? A proč také, když jste se narodil do královské familie a jistě to byl vyšší, božský záměr.
Kapitalismus umožnil nastartovat vědeckou revoluci. Financování vědy mělo najednou smysl, protože vědecké poznatky mohly zlepšit svět. Alchymisté přestali pátrat po elixíru života pro nějakého vládce, ale začaly vymýšlet stroje a nástroje usnadňující práci, aby se vyrábělo více. Snáz opravíte či vyrobíte stroj, než seženete dělníka a řešit to pořád sháněním otroků bylo taky nakonec trochu otravný. Ranhojiči začali systematicky hledat postupy k lepší léčbě. I proto, že zdravý dělník či voják je lepší než nemocný. Ale výsledkem byl zejména postup v léčbě. Do té doby měla kravka, co dávala mléko větší hodnotu než čeledín, co se o ni staral. Mohl bych pokračovat dál, ale už nyní to je dlouhé. ☝️

Dobře vím, že kapitalismus a ani demokracie neznamená ani absolutní štěstí, ani dokonalou spravedlnost, natož ráj na Zemi. Ale při všech omezeních, jež kapitalismus má, je to jediný prověřený a funkční systém, ve kterém můžete ten svůj kus štěstí zkoušet najít. A proto budu kapitalismus hájit.